BAR KIOSCO LA CAZALLA

60 x 60 cm.
Oli sobre fusta.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.