JORDI CASTELLÓ
castellopainter@gmail.com
tel – 616 565 596

No deixis que el sistema condicioni la teva forma d’expressió