POR DE TU

42 x 30 cm.
Oli sobre tela.

25-N. Homenatge a totes les dones maltractades, algunes ja no hi són.
ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.