FINS DEMÀ

26 x 36 cm.
Oli sobre fusta.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.