FLORA PART II

20 x 19 cm.
Tinta i color sobre paper.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS de fins 30 x 30 cm. DISPONIBLES.