EVA PART II

18 x 15 cm.
Grafit tinta i color sobre paper.

ORIGINALS I REPRODUCCIONS
DISPONIBLES.