DUES BARQUES

17 x 17 cm.
Grafit, tinta i color sobre paper.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS de fins 30 x 30 cm. DISPONIBLES.