CESC PART III

16 x 16 cm.
Mixta sobre paper.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.