FENT CAMÍ

42 x 30 cm.
Retolador i pastel sobre paper.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.