RAQUEL

20 x 20 cm.
Aquarel la sobre fusta.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.