PLORANT

50 x 30 cm.
Mixta sobre cartró.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.