TRIST

49 x 45 cm.
Mixta sobre cartró.

DISPONIBLES REPRODUCCIONS.