TRIST

49 x 45 cm.
Mixta sobre cartró.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.