HA, HA, HA….

45 x 27 cm.
Mixta sobre cartró.

ORIGINAL I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.