EMMA

16 x 16 cm.
Tècnica Mixta.

ORIGINALS I REPRODUCCIONS DISPONIBLES.